Bloei!Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken
Bloei! Praktijk voor kinesiologie verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Burgerlijke staat
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gezondheidsgegevens
 • Aanvullende gegevens conform de intakelijst (bijgevoegd)

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens
Bloei! Praktijk voor kinesiologie verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

Waarom we gegevens nodig hebben
Bloei! Praktijk voor kinesiologie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Het verzenden van oefeningen behorende bij de behandelingen, informatie en nieuwsbrieven
 • Het uitvoeren van een behandeling

Hoe lang we gegevens bewaren
Bloei! Praktijk voor kinesiologie zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen: maximaal 7 jaar.

Delen met anderen
Praktijk de Boei voor kinesiologie deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar christa@bloeikinesio.nl Bloei! Praktijk voor kinesiologie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Bloei! Praktijk voor kinesiologie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via christa@bloeikinesio.nl

Contactgegevens
Wanneer u contact wilt opnemen met Bloei! Praktijk voor kinesiologie kunt u ons als volgt bereiken:
Straatnaam en nummer: A.W. Lipsstraat 14
Postcode en plaats: 3262GA Oud-Beijerland
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 59311282
Telefoonnummer: 06-17916543
E-mailadres: christa@bloeikinesio.nl